2720
MINERÁLNÍ OMÍTKA

Dříve 438

Výborně paropropustná, prevence řas

V přírodní bílé barvě

 • Certifikováno pro použití v systému ETICS, což umožňuje získat státní dotace. Vhodné pro použití v tepelně izolovaných obytných domech.
 • Pro vytváření dekorativních povrchů: Rýhovaná nebo zatíraná struktura.
 • Na minerální bázi: S vysokou hodnotou PH pro omezení růstu řas.
 • Odpuzuje vodu: Zachovává zdivo suché.
 • Vynikající paropropustnost: Pro dobré klima v místnosti.
 • Finální omítka pro exteriér i interiér, na vnitřní zateplení.
 • Přírodně bílá barva: Ideální podklad pro pozdější nátěry.
 • Vysoká pevnost: 6 MPa.

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop
 • Paropropustný

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro konečnou povrchvou úpravu kontaktně zateplenýc fasád. Pro fasády a dekorativní povrchy v interiéru. Pro povrchvou úpravu sanačních omítek.

Varianty

Struktura povrchu v mm

Produkt kód

Balení

Struktura povrchu v mm

Zatíraná 1,2

Produkt kód

BC8 438 25 1Z 0BVN

Balení

25 kg

Struktura povrchu v mm

Zatíraná 2,0

Produkt kód

BC8 438 25 2Z 0BVN

Balení

25 kg

Struktura povrchu v mm

Rýhovaná 2,0

Produkt kód

BC8 438 25 2R 0BVN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

Podklad je nutné před aplikací omítky ošetřit penetrací 2610 nebo 2611 Cemix. Při požadavku na vysokou paropropustnost podkladu bude použita penetrace 2612. V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba na silně savé podklady použit hloubkovou penetraci 2614 Cemix a následně penetraci pod pastovité omítky 2610 nebo 2611 Cemix. Podklady s vyšší nasákavostí se penetrují 2x (1.nátěr penetrací ředěnou 1:1 s vodou,2.nátěr neředěnou penetrací). Hladké podklady zdrsnit nebo použít kontaktní můstek 8040 Cemix. V případě nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,22 L 0,25 L
25 kg 5,5 L 6,25 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
3 min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Na předem připravený podklad natáhněte materiál v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po chvíli vystrukturujte do požadované struktury povrch PVC hladítkem.

Omítku aplikujte na plochu nerezovým hladítkem nebo jiným vhodným nástrojem. Uhlaďte na tloušťku zrna. Následně vystrukturujte za občastného čištění hladítka krouživými pohyby u zatírané struktury. Tahy směrem dle požadovaných rých u rýhované struktury. Při strojním nanášení se omítka nanese pistolí v rovnoměrné vrstvě bez dalších úprav.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 1,2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy mm
Maximální tloušťka vrstvy 2 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.8
Spotřeba do
2.9
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²/vrstva

Spotřeba omítky

struktura zrnitost Min. spotřeba v kg na m²
K1 1_5mm 1.80
K2 2 mm 2.90
R2 2 mm 2.20

Zpracovatelnost

180 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.
Po vyzrání omítky je nutné opatřit plochu v exteriéru fasádním nátěrem Cemix.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Bílý cement
Vyrobeno z materiálu Kamenivo, vápenný hydrát, bílý cement, redispergovatelný polymer, přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky.
Třída reakce na oheň A1
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.3
Permeabilita vody v kapalné fázi W3
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.66
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 20
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1550
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1750

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.