Construction System

1000 Suroviny

1000 NEHAŠENÉ VÁPNO

Jemně mleté CL 90-Q

1010 VÁPENNÝ HYDRÁT

Jemně mletý CL 90-S

1100 Betony

1100 BETON HOBBY B20

2v1: Beton + potěr

1101 BETON BASIC B25

2v1: Pro středně zatížené betony + potěry

1102 BETON PROFI B30

2v1: Na vyztužené konstrukce + potěry

1104 HRUBÝ BETON

Pro větší vrstvy v jednom kroku

1120 BETON 20MPa 4mm

2v1: Pro nenosné konstrukce + potěry

1125 BETON 25MPa 4mm

2v1: Pro středně zatížené konstrukce + potěry

1128 BETON 20MPa 8mm

Pro nevyztužené konstrukce, např. schodišťové stupně

1130 BETON 30MPa 4mm

2v1: Na vyztužené konstrukce + potěry

1138 BETON 30MPa 8mm

Pro vyztužené konstrukce, např. venkovní schodiště

1185 BETON PREFA 30MPa

Vodotěsný, výplňový a do prefabrikátů

1300 Zdicí a zakládací malty

1300 UNI MALTA 2,5MPa

2v1: Zdicí malta a omítka

1301 ZDICÍ MALTA 5MPa

Pro tradiční zdění

1302 LEPICÍ A ZDICÍ TMEL NA PÓROBETON

Malta pro tenkou spáru

1305 ZDICÍ MALTA 5MPa

Standardní pevnost nosných stěn

1310 ZDICÍ MALTA 10MPa

Se zvýšenou pevností

1311 ZDICÍ MALTA JEMNÁ 10MPa

Se zvýšenou pevností a lehčí aplikací

1313 ZDICÍ MALTA JEMNÁ 10MPa ❄

Pro zdění pod 5 ⁰C

1315 ZDICÍ MALTA 15MPa

S vysokou pevností

1320 ZDICÍ MALTA 20MPa

Pro vápenopískové a betonové cihly

1351 ZDICÍ MALTA 5MPa

Pro pórobeton na tenkou spáru

1352 ZDICÍ MALTA 10MPa

Na tenkovrstvé zdění cihel a vápenopískových bloků

1353 ZDICÍ MALTA 10MPa

Pro tenkovrstvou celoplošnou spáru

1354 ZAKLÁDACÍ MALTA 10MPa

Pro založení první řady cihelných bloků

1370 SUPERTHERM

Tepelněizolační zdící malta λ≤0,18

1371 SUPERTHERM

Tepelněizolační zakládací malta λ≤0,20

1500 Spojovací můstky

1500 KONTAKT CEMENT

Spojovací můstek na betonový podklad

1600 Opravné malty na betony

1600 ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

Ochrana betonářské výztuže

1610 OPRAVNÁ MALTA R3

>30 MPa pro staticky zatěžované opravy

1640 OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ

1,0mm: Pro jemný finální povrch

1650 OPRAVNÁ MALTA R4

Pro přímý kontakt s pitnou vodou

1900 Hydroizolační hmoty

1911 AQUASTOP HARD

Pevná hydroizolační stěrka

1920 AQUASTOP CRYSTAL

Krystalizační hydroizolační nátěr

1930 AQUASTOP BITUM 2K

2v1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka

1940 AQUASTOP ELASTIC 2K

Univerzální hydroizolační stěrka

1990 AQUASTOP INJECT

Krém na bariéru proti vlhkosti

Facade system

2000 Jádrové omítky

2000 CEMENTOVÝ POSTŘIK

Spolehlivé spojení nejen pro venkovní stěny

2001 JÁDROVÁ OMÍTKA

Osvědčená volba pro běžné omítání

2010 OMÍTKA RUČNÍ

Vápenocementová jádrová

2011 OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ

Vápenocementová jádrová

2020 OMÍTKA STROJNÍ

Vápenocementová jádrová

2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ

Zvýšená odolnost proti vodě

2040 OMÍTKA LEHČENÁ

Zlepší tepelně izolační vlastnosti zdiva

2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA

Podkladní a finální omítka 2 v 1

2070 SUPERTHERM

Tepelněizolační jádrová omítka λ≤0,13

2080 SUPERTHERM

Tepelněizolační jádrová omítka λ≤0,09

2200 Fasádní stěrky a lepidla

2200 FASÁDNÍ LEPICÍ STĚRKOVÝ TMEL

Lepení a stěrkování izolantů zateplovacích systémů

2210 LEPICÍ STĚRKA STANDARD

Pro snadné vytvoření základní vrstvy zateplení

2220 LEPICÍ STĚRKA PROFI

Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW

2230 LEPICÍ STĚRKA TOP

Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW

2231 LEPICÍ STĚRKA TOP + VLÁKNA

Pro fasády ETICS s izolací z EPS, XPS, PIR, PUR a MW

2240 LEPICÍ STĚRKA FIX

Pro bezkotevní systémy a hladké podklady

2250 LEPICÍ STĚRKA WOOD

Pro EPS izolaci na dřevostavbách

2260 LEPICÍ STĚRKA DIFU

Vysoce prodyšná

2270 LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ

Omezuje vznik trhlin, odolná proti nárazu

2400 Příslušenství

2400 ZIMNÍ PŘÍSADA COOL

Pro urychlení vytvrzování omítek za nízkých teplot

2401 DECOR ŠABLONA CIHLA

Dodá tvar omítkám MAGIC DECOR

2402 DECOR ŠABLONA CIHELNÉHO NÁROŽÍ

Dodá tvar omítkám MAGIC DECOR

2403 DECOR ŠABLONA KÁMEN POLYGONÁLNÍ

Dodá tvar omítkám MAGIC DECOR

2404 DECOR ŠABLONA PŘÍRODNÍ KÁMEN PLOCHÝ

Dodá tvar omítkám MAGIC DECOR

2405 DECOR GLITR

Pro vytvoření třpytivého efektu v omítce

2412 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A

Skelná tkanina 160 g/m2 pro vyztužení ETICS

2413 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B

VS 145 B

2414 VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267

R 267

2600 Fasádní penetrace

2610 PENETRACE PROBARVENÁ

Zabraňuje prosvítání podkladu

2612 PENETRACE POD SILIKÁT

Vysoce difuzní penetrace, tónovaná na zakázku

2613 PENETRACE ZÁKLADNÍ

Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost

2614 PENETRACE HLOUBKOVÁ

S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů.

2620 PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY

Zabraňuje prosvítání podkladu

2700 Finální fasádní omítky

2701 VNĚJŠÍ ŠTUK

0,7mm

2702 VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ

0,4mm

2705 VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ

1,2mm

2707 ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ

Finální vrstva s jemnou strukturou

2709 VÁPENNÁ OMÍTKA

Pro rekonstrukce i novostavby

2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

Omítka pro tvorbu plastických povrchů a struktur

2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

Polymer-modifikovaná: Renovační a kreativní omítka

2720 MINERÁLNÍ OMÍTKA

Na přírodní bázi

2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA

Univerzální řešení fasády

2722 SILIKÁTOVÁ OMÍTKA

Prověřené řešení fasády i pro sanace budov

2723 AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

Ekonomické řešení finálního povrchu

2727 ACTIVCEM

Vysoce odolná omítka s vlákny

2729 TETRACEM

Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny

2740 SANAČNÍ POSTŘIK

Na problémy s vlhkostí

2741 SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA

Ošetření vlhkých zdí

2742 SANAČNÍ OMÍTKA

Ošetření vlhkých zdí

2743 SANAČNÍ ŠTUK

Ošetření vlhkých zdí

2746 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ

2 v 1 pro ošetření vlhkých zdí

2747 SUPERSAN

Vysoušecí jádrová omítka

2748 SUPERSAN

Jemná finální vysoušecí omítka

2750 VÁPENNÝ POSTŘIK

Pro historické budovy

2752 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA

Pro historické budovy

2753 VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm

Pro historické budovy

2754 VÁPENNÝ ŠTUK 1,2 mm

Pro historické budovy

2755 TRASOVÝ ŠTUK

Krásně bílý a velmi jemný

2758 VÁPENNÁ MALTA

2v1: Zdicí a spárovací

2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Pro soklové části

2791 MAGIC DECOR 2,5 MM

Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů

2792 MAGIC DECOR 1,0 MM

Kreativní omítka pro zrnitý vzhled

2793 MAGIC DECOR 0,2 MM

Kreativní omítka pro vytváření hladkých povrchů

2794 MAGIC DECOR STONE

Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene

2799 BŘÍZOLIT

Přírodní omítka s hrubou strukturou

2800 Fasádní nátěry

2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Samočisticí, s fotokatalytickým efektem

2801 SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Přírodní báze, vysoce paropropustný

2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Vysoce krycí v jedné vrstvě, voděodolný

2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY

Samočisticí efekt, dlouhá životnost

2815 ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Vysoce pružný i za nízkých teplot

2824 PLNĚNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Sjednocuje různé druhy povrchů pro zajištění jednotného vzhledu

2825 DEKORATIVNÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

K barevné finalizaci kreativních omítek MAGIC DECOR

2830 ANTIGRAFFITI

Ochranný nátěr před graffiti

2835 FUNGICEM

Nátěr na likvidaci plísní a řas

2840 HYDROFOBNÍ NÁTĚR

Zpevňující impregnace na silan-siloxanové bázi

Indoor Wall System

4000 Penetrace a kontaktní můstky

4020 KONTAKTNÍ MŮSTEK

Pro nesavé podklady před omítáním.

4200 Vnitřní omítky

4220 SÁDROVÁ OMÍTKA FILCOVANÁ

Zrnitý povrch, prodyšná vnitřní omítka

4221 SÁDROVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ

Jemný povrch, prodyšná vnitřní omítka

4230 LEHČENÁ SÁDROVÁ OMÍTKA

Omítka s tepelnou izolací, prodyšná

4240 SÁDROVÁ OMÍTKA

Pro zapravení ostění.

4260 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA

Vyrovnávací i finální vrstva: jeden materiál stačí!

4400 Vyrovnávací stěrky, štuky

4400 ŠTUK VNITŘNÍ JEMNÝ

Extra jemný povrch

4410 VNITŘNÍ ŠTUK

0,7mm

4411 VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ

0,4mm

4420 NAMÍCHANÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Vytváří hladký povrch

4440 VYROVNÁVACÍ STĚRKA NA STĚNY A STROPY

Pro dokonale hladké povrchy

4600 Zdravé bydlení

4610 HLINĚNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK

Přírodní a ekologický

4611 HLINĚNÁ ZDICÍ MALTA A OMÍTKA

Přírodní a ekologická

4612 HLINĚNÁ OMÍTKA STROJNÍ

Přírodní a ekologická jádrová omítka

4613 HLINĚNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

Přírodní a ekologická finální omítka

4800 Interiérové nátěry

4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Dokonalá povrchová úprava

4811 VÁPENNÝ NÁTĚR

Profesionální péče o památky

Floor System

5200 Potěry

5211 POTĚR JEMNÝ 20MPa

Na cementové bázi

5221 POTĚR JEMNÝ 25MPa

Na cementové bázi

5270 POLYMER POTĚR 40MPa

Cementový

5280 POTĚR FLEX 30MPa

Pro spádové vrstvy, s proměnlivou tloušťkou

5281 POTĚR RAPID 40MPa

Pro rekonstrukce v časové tísni

5286 RYCHLÁ OPRAVNÁ UNI MALTA

Rychletuhnoucí 25MPa

5290 ANHYDRITOVÝ POTĚR

Samonivelační

5400 Penetrace

5400 PENETRACE PODLAHOVÁ

Základ pro kvalitní podlahy

5500 Samonivelační stěrky

5500 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

Pro dokonale rovné podlahy

5501 SAMONIVELAČNÍ RYCHLÁ STĚRKA

Pro dokonale rovné podlahy

5510 NIVELA COMFORT 20MPa

Cementová samonivelační stěrka pro podlahové vytápění

5520 NIVELA POLYMER 20MPa

Cementová samonivelační stěrka pro lehké zatížení