LB Cemix, s.r.o.

  Produkty značky Cemix

  1000 CONSTRUCTION SYSTEM

  Vše co potřebujete pro stavbu základů, suterénů, zdiva, stropů nebo ploché střechy. Sekce zahrnuje betony, zdicí malty, hydroizolační materiály. Najdete zde i speciální hmoty pro opravy, resp. reprofilaci betonu.

  SUROVINY

  Tradiční vápenné suroviny pro přípravu malt, omítek, vápenných nátěrů.

  BETONY

  Suché směsi pro přípravu různých druhů betonu, stříkaný beton.

  ZDICÍ MALTY

  Malta zdicí pro výstavbu zdiva z běžných druhů cihel v mnoha provedeních: tepelněizolační malta, zakládací malta, malta na pórobeton a další.

  SPOJOVACÍ MŮSTKY

  Adhezní můstky zlepšující přídržnost následně aplikovaných vrstev.

  REPROFILACE

  Malty pro reprofilace a opravy konstrukcí, vyplňování výtluků apod.