LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Služby

  Služby

  Naším cílem je komplexní přístup, a proto stavebníkům poskytujeme i odborné servisní služby na všech úrovních, od výběru materiálu až po samotnou realizaci. Nabízíme řadu služeb, které pomohou drobným i velkým stavebníkům při realizaci stavebního díla. Naši specialisté Vám rádi poradí a zajistí servis ušitý na míru Vašim potřebám.

  Máte-li zájem o níže uvedené služby, kontaktujte prosím našeho obchodně-technického poradce ve vašem regionu – kontakty ZDE:


  Služby

  VZORNÍKY

  • vějíř s ukázkou barevných odstínů šlechtěných strukturovaných omítek a fasádních

   barev

  • vzorník s ukázkou rýhovaných a zatíraných struktur šlechtěných omítek v různých

   zrnitostech

  • vzorník s ukázkou mozaikových omítek

   


  Služby

  VÝROBA VZORKŮ

  • pro ověření správné volby odstínu vybrané šlechtěné pastovité omítky či fasádní barvy

   lze nechat zajistit výrobu zkušebního vzorku

  • rozměr vzorku 50×50 cm

   


  Služby

  ODTRHOVÉ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY

  • výsledky těchto zkoušek slouží ke správnému navržení ETICS a ke stanovení počtu

   hmoždinek v systému

   


  Služby

  TEPELNĚ-TECHNICKÉ VÝPOČTY

  • tepelně-technické výpočty se omezují pouze na podpůrné výpočty (např. součinitel prostupu

   tepla, výpočet ročního množství zkondenzované vodní páry) pro návrh doporučení tloušťky a

   typu vhodného izolantu pro ETICS na základě údajů o skladbě stěny objektu

   


  Služby

  CEMIX MONTÉRKY

  • pracovní oděv Cemix – komplet mikina a laclové kalhoty
  • standardní velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
  • prodloužená velikost: 54, 56, 58, 60, 62, 64

   


  Služby

  OCHRANNÉ SÍTĚ NA LEŠENÍ

  • ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení proti spadu materiálu a

   drobných předmětů

  • sítě zároveň slouží k zabránění rychlému vysychání omítek
  • šíře role 3,12 m

   


  Služby

  TERMOSNÍMKOVÁNÍ OBJEKTŮ

  • termosnímkování objektů odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách skrze obvodové

   stěny objektu. Pomocí snímků lze identifikovat místa tepelných mostů. Termosnímky

   mohou také sloužit ke kontrole, zda bylo zateplení dobře provedeno.

   


  Služby

  SANAČNÍ ANALÝZA

  • prohlídka objektu sanačním technikem
  • měření zasolení a zavlhčení zdiva
  • návrh sanačního řešení

   


  Služby

  PROSPEKTOVÝ SERVIS

  • na vyžádání doručíme poštou nebo prostřednictvím obchodně-technických poradců

   tištěné informační materiály

   


  Služby

  ŠKOLA MISTRŮ

  • prezentace, praktické ukázky, zaškolení ve správné aplikaci systémových řešení

   Cemix

  • možnost získání certifikátu o proškolení
  • přihlášení možné na těchto stránkách: Škola mistrů

   


   

  Služby

  INFORMACE

  • veškerá technická dokumentace včetně certifikátů, prohlášení o shodě, bezpečnostních

   listů a technologických předpisů k dispozici v sekci: Ke stažení

  • odpovídáme na dotazy zaslané na adresu info@cemix.cz nebo prostřednictvím na­ší

   Internetové poradny: